Yli 65-vuotiaat

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavan palveluista, omaishoitajan hoitopalkkiosta, vapaasta sekä hoitoa tukevista palveluista.


Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemus löytyy kohdasta asiointi ja palaute,  ja se palautetaan ikäihmisten neuvonta- ja palvelupiste Siiriin.

Lisätietoja omaishoidon tuesta saat PalveluSantrasta.

Asiakasohjaaja ottaa teihin yhteyttä palvelutarpeen selvitystä varten. Kotikäynnillä työntekijä tekee hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja hoitajan välillä. 

Omaishoidon asiakasohjaajat

Puhelinaika ma-pe  klo 8-11

Puh. 044 416 4728

Elina Lehtinen
Kirsi Loivarinne
Marika Ventomäki

Asiakasohjausyksikkö Siiri, Sosiaali- ja terveystoimiala

Vapaudenkatu 23 B (Saimaankadun ja Vapaudenkadun kulma)

15140 LAHTI

Puh. 03 818 5555

Avoinna klo 9-15 

Kartta