Palvelut asumisen tukemiseen

Palvelua voi saada henkilö, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä.

Kehitys- ja vaikeavammaisten asumispalvelut

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä päivittäisissä toiminnoissa välttämättömät palvelut. Palveluasumista järjestetään esimerkiksi vammaisjärjestöjen ylläpitämissä palvelutaloissa. 

​Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Kaupunki ostaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut.

Päihdehuollon asumispalvelut

Kaupungilla on tukiasuntoja päihdeongelmaisille. Lisäksi asunnottomille on päivystys- ja tilapäisasumista Apilakadun asumispalveluissa.

Vanhusten asumispalvelut

Kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista paljon apua tarvitseville lahtelaisille yli 65-vuotiaille vanhuksille. Tehostettua palveluasumista järjestetään kunnan omissa yksiköissä, ostopalveluna ja palvelusetelillä.
 

 

 

Lahdessa laaditaan suunnitelma asunnottomuuden ennaltaehkäisyynhttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/lahdessa-laaditaan-suunnitelma-asunnottomuuden-ennaltaehkaisyynLahdessa laaditaan suunnitelma asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn10.8.2016 7:55:00