Asunnottomien asumispalvelut

Kaupunki vastaa asunnottomien asumispalveluiden järjestämisestä.

​Tarjolla on tilapäistä ja päivystysluonteista asumista sekä lisäksi omassa vuokra-asunnossa tapahtuvaa tuettua asumista. Kaikkiin kaupungin tarjoamiin asunnottomien asumispalveluihin sisältyy aina asumisen ohjaus ja tuki. 

Asunnottomien asumispalvelujen asukasvalinnan perusteena ovat 

  • hakijaruokakunnan asunnontarve
  • varallisuus ja tulot. 

Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloiset hakijat. 

 

Päivystysmajoitus ja tilapäinen asuminen
​Tuettu asuminen