Kehitys- ja vaikeavammaisten asuminen

Voit tarvita tukea asumiseen silloin, kun et vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi pysty asumaan itsenäisesti omassa kodissasi.

Hakemuksen ja vammaispalvelun työntekijän kanssa tehtävän palvelusuunnitelman pohjalta palvelutarpeesi kartoitetaan sosiaalihuoltolain tarkoittamalla palvelutarpeen arvioinnilla.

Lomakkeet ja Omapalvelun linkit löytyvät kohdasta Asiointi ja palaute.

Palveluasuminen

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä päivittäisissä toiminnoissa välttämättömät palvelut. Näitä palveluja voivat olla avustaminen esim. liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Itsenäinen asuminen

Erityistä tukea tarvitsevan henkilön on mahdollista asua omassa asunnossa Lahdessa. Tuetusti asumaan muuttavan henkilön kanssa tehdään asumisen tukisuunnitelma ja tarvittaessa autetaan asunnon hankinnassa.

Tukipiste Moisku

Tukipisteessä itsenäisesti tai tuetusti asuvien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden on mahdollisuus kokoontua ja viettää aikaa yhdessä sekä osallistua Tukipisteessä järjestettäville kursseille ja tapahtumiin.

Toiminta muodostuu kävijöiden omien toiveiden pohjalta. Moiskussa voi esimerkiksi pelata biljardia ja laulaa karaokea. Kohtaamispaikasta saa myös apua ja tukea arjen asioihin.


Yhteystiedot