Mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalvelut

Asumispalvelua voit tarvita silloin, kun et pysty asumaan itsenäisesti omassa kodissasi asumisen ja päivittämisen elämisen taitoihin liittyvien vaikeuksien vuoksi.

​Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumispalveluja, joihin haetaan kuntoutujalle tehdyn asumispalvelun tarpeen arvion perusteella. Arvion tekevät yhdessä palvelun tarvitsijan kanssa terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaiset. Asumisen ja elämisen vaikeudet johtuvat pääasiassa mielenterveyteen ja päihdeongelmiin liittyvistä haitoista.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hakemukset käsitellään monialaisessa työryhmässä, ja myös selvitetään asumispalvelun tarve ja oikea asumispalvelupaikka.

Kaupunki ostaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut. Suurin palvelujen tuottaja on Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö. Asumispalveluja järjestetään kolmella tasolla: tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.