Päivystysmajoitus ja tilapäinen asuminen

Apilakadun tilapäisen asumisen ja päivystysmajoituksen asukkaat ovat lahtelaisia asunnottomia, joilla on usein vaikean päihdeongelman lisäksi muita sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia vaikeuksia.

​Palvelun tarvitsijoilla on suuria vaikeuksia sopeutua asumaan normaalissa asuinyhteisössä ja he tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen asioissa. Päivystysmajoituksesta sekä tilapäisestä asumisesta peritään vuorokausimaksu. 

Päivystysmajoitus

  • Voi tulla klo 18–09 ilman varausta, yhdeksi yöksi kerrallaan.
  • Asukkaalle tarjotaan yöpaikka huoneesta, jossa voi olla myös muita yön yli majoittuvia.
  • Päivystyshuoneita on kaksi, toinen miehille ja toinen naisille. 

Päivystysmajoitukseen kuuluu pienimuotoinen aamupala ja keskusteluapu yksikön työntekijän kanssa. Tällöin sovitaan myös mahdollisuudesta siirtyä tilapäisen asumisen puolelle asumaan. Jos päivystysmajoituksessa on täyttä, sinne ei voi majoittua.
Henkilöstöä on paikalla ympärivuorokauden. 

Tilapäinen asuminen

  • Tilapäisessä asumisessa on 10 huonepaikkaa.
  • Asukkaaksi voi hakeutua asiakas itse, yhteistyökumppaneiden (sosiaalityö) ohjauksesta tai yksikön työntekijöiden suosituksesta.
  • Yksikön työntekijät tekevät asukasvalinnat.
  • Vuorokausimaksuun sisältyy asuminen, aamupala, lounas, päiväkahvi ja iltapala.

Tilapäisessä asumisessa tuetaan asukkaiden arjen taitoja toimimalla yhdessä arkisissa tilanteissa (esimerkiksi huoneen siivous, pyykinpesu, laskujen maksaminen) ja arvioidaan samalla millaisesta tuesta ja asumisen muodosta asukas hyötyisi. Yksikössä on säännölliset saunavuorot ja päivätoimintaa, muun muassa ruokaryhmä, korva-akupunktio, liikuntaryhmä.

Yhteystiedot