Tuettu asuminen

Kaupungilla on tarjolla tuettua asumista eri yksikössä: Apilakadun, Nikulan ja Puntarin asumisyksiköissä sekä hajasijoitettuja tukiasuntoja ympäri kaupunkia.

​Tuetun asumisen asuntoihin haetaan sosiaalityön kautta kaupungin tukiasuntolomakkeella. Kuukausittain kokoontuva monialainen asuttamistiimi tekee asukasvalinnat. Jokaisen asukkaan kanssa tehdään AHVL:n (huoneenvuokralain) mukainen vuokrasopimus määräajaksi ja asukas sitoutuu tukiasumisen sääntöihin. Tuettuun asumiseen sisältyy aina sosiaaliohjaajan ohjaus ja tuki asumisen onnistumiseksi. 

Apilakadun asumispalvelut

 •  16 tukiasuntoa (1h + keittiö).
 • Asumisessa asukkaat ovat sitoutuneet päihteettömyyteen.
 • Yksikön sosiaaliohjaaja ja lähityöntekijät ohjaavat asukasta arkisissa asioissa, esimerkiksi huoneen siivous, ruuan laitto, taloudenhoito, etuuksien hakeminen.
 • Asunnoissa on oma keittiö, jossa asukkaat tekevät itse omat ruokansa.
 • Yhteinen oleskelutila, jossa on televisio ja keittiö.

Sosiaaliohjaaja ylläpitää tiivistä yhteistyötä asukkaan verkostojen kanssa, jotta asuminen saadaan onnistumaan ja asukkaalla on mahdollisuudet siirtyä vähemmän tuettuun asumiseen. 

Yksikössä on tarjolla monipuolisesti myös päivätoimintaa, esimerkiksi korva-akupunktio, vertaisohjaajan ryhmä, sosiaaliohjaajan ja sairaanhoitajan ryhmät. Henkilöstöä on paikalla ympärivuorokauden.

 

 

 

Nikulan asumispalvelut

 •  29 tukiasuntoa, joista 24 on yksiöitä ja lisäksi muutamia solupaikkoja.
 • Tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää asukkaiden arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa.
 • Asunnoissa on oma keittiö, jossa asukkaat tekevät itse omat ruokansa.
 • Pihapiirissä on päivätoimintakeskus, jossa on sauna, biljardihuone, pieni kuntoilutila ja keittiö.

Yksikön sosiaaliohjaaja, lähihoitaja ja lähityöntekijät ohjaavat asukkaita arjen asioissa ja tekevät tiivistä yhteistyötä asukkaan verkostojen kanssa (sosiaalityö), jotta asuminen saadaan onnistumaan ja asukkaalla on mahdollisuudet siirtyä vähemmän tuettuun asumiseen tulevaisuudessa. 

Yksikössä on tarjolla monipuolisesti myös päivätoimintaa, muun muassa puuro- ja sopparyhmä, vertaisohjaajan ryhmä. Henkilöstöä on paikalla aamu- ja iltavuorossa.

 

 

 

Puntarin asumispalvelut

 •  27 tukiasuntoa (1h + keittiö).
 • Asukkaat ovat pääasiassa yli 50 vuotiaita.
 • Yksikön sosiaaliohjaaja ohjaa asukkaita arjen asioissa ja tekee tiivistä yhteistyötä asukkaan verkostojen, esimerkiksi sosiaalityön kanssa.
 • Asunnoissa on oma keittiö, jossa asukkaat tekevät itse omat ruokansa.
 • Asukkaiden käytössä pieni päivätoimintatila, joka toimii heidän yhteisöllisenä kohtaamispaikkana. Tarjolla on päivätoimintaa, esimerkiksi vertaisohjaajan ryhmä ja sairaanhoitajan ryhmä.

Asumispalveluissa on lisäksi vahtimestari. Hän vastaa tyhjentyneiden tukiasuntojen tarkastuksista, tyhjennyksistä ja avainten luovutuksista asukkaille sekä Puntarin turvallisuusasioista.

 

 

 

 

 

Hajasijoitetut tukiasunnot

Kaupungilla on välivuokrattuja asuntoja, joihin Asumisen tuen sosiaaliohjaajat tekevät tukityötä. Hajasijoitettuihin tukiasuntoihin asutetaan asunnottomia tai asunnottomuuden uhan alla olevia lahtelaisia aikuisia. 

Tukiasuntoja haetaan asiakkaan oman sosiaalityöntekijän kautta. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa tuen tarpeen asumiseen liittyen. 

Tukiasuntoon asutetaan pääsääntöisesti siten, että asukas on asunut ensin Apilakadun tai Nikulan asumisyksikössä. Asumisen aikana asukkaan tulee sitoutua suunnitelmalliseen tukityöhön sosiaaliohjaajan ja muun oman tukiverkoston kanssa.