Perheiden palvelut

Lapsiperheille on tarjolla monenlaisia palveluita perheen elämän eri tilanteisiin. Palveluiden avulla pyritään siihen, että perheet selviytyvät omin voimavaroin eri elämäntilanteissa.

Lapsiperheen asia voi tulla sosiaalihuoltoon vireille joko perheen aikuisen tai lapsen asiana. Lapsella ja lapsiperheellä on oikeus saada erilaisia lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja, jotka tukevat perheitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Asian vireille tulo lapsiperhepalveluissa

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja tukitoimia on mahdollisuus hakea itse tai yhdessä toisen viranomaisen kanssa, jolloin henkilön suostumukseen perustuen tehdään yhteistyössä yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Esimerkiksi terveydenhuolto voi tehdä yhteydenoton potilastietojen perusteella yhdessä siellä asioivan henkilön kanssa. 

Sosiaalihuoltoasia voi tulla vireille myös lastensuojeluilmoituksena tai ilmoituksena sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Hakemuksena, yhteydenottona, lastensuojeluilmoituksena tai sosiaalihuoltoon tulleena ilmoituksena vireille tullut asia käynnistää sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioinnin. Ensin arvioidaan henkilön kiireellisen avun tarve. Lisäksi aloitetaan palvelutarpeen arviointi, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lastensuojeluasiasta käynnistyneen palvelutarpeen arvioinnin aikana selvitetään myös lapsen mahdollinen lastensuojelun tarve. 

Palvelutarpeen arvioinnissa

  • selvitetään asiakkaan kokonaistilanne ja palvelun tarve, tarvittaessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa
  • tarvittaessa selvitetään myös lastensuojelun tarve
  • asiakkaalle tehdään tilanneyhteenveto ja tarvittaessa asiakassuunnitelma.

Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli arvioinnin aikana todetaan lastensuojelun tarve.

Ohjaus ja neuvonta

Lapsiperhepalveluihin on mahdollisuus olla yhteydessä myös puhelimitse, jolloin voidaan arvioida sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen soveltuvuutta sekä saada sosiaalihuoltoasioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.  

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusien sijaisvanhempien rekrytointikampanja Ajoissa kotiin avataan Lahdessa 3.9.2016https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/uusien-sijaisvanhempien-rekrytointikampanja-ajoissa-kotiin-avataan-lahdessa-3-9-2016Uusien sijaisvanhempien rekrytointikampanja Ajoissa kotiin avataan Lahdessa 3.9.201630.8.2016 6:00:00
Kiinnostaisiko sinua ryhtyä tukihenkilöksi?https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/lapsiperhepalvelut-etsii-uusia-tukihenkilöitäKiinnostaisiko sinua ryhtyä tukihenkilöksi?9.6.2016 11:55:00
Ryhtyisitkö tukihenkilöksi tai tukiperheeksi?https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/ryhtyisitkö-tukihenkilöksi-tai-tukiperheeksiRyhtyisitkö tukihenkilöksi tai tukiperheeksi?16.2.2016 8:00:00