Lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset

Lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta voidaan laatia sopimukset lastenvalvojan luona. Hän vahvistaa laaditut sopimukset, jotka ovat täytäntöönpanokelpoisia. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan asiaa, he voivat viedä asian käräjäoikeuden päätettäväksi.

​Eron jälkeen lasta koskevissa sopimusasioissa varataan aika lastenvalvojalta. Lastenvalvojan luona vanhemmat asioivat pääsääntöisesti yhdessä. Varattu aika voidaan perua tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse siltä lastenvalvojalta, jolta aika on varattu. Jos asiointia varten tarvitaan tulkkia, on se hyvä ilmoittaa aikaa varattaessa.

Lasten huolto- ja tapaamissopimukset

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta ja siinä voidaan sopia: 

  • lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle
  • lapsen asumisesta
  • lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä, vaan avustaa sopimuksen sisällössä ja vahvistaa laaditut sopimukset.

Elatusapu ja elatussopimus

Molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi maksaa yleensä kuukausittain elatusapua. 

Avusta neuvoteltaessa kartoitetaan kummankin vanhemman elatuskyky ja lapsen elatuksen tarve. Elatussopimus laaditaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Joissakin tilanteissa tehdään määräaikainen sopimus.

Tarvittaessa lastenvalvoja avustaa vanhempia elatusmaksun määrittämisessä ja laatii laskelman. Molempien vanhempien hyväksyessä elatussopimuksen lastenvalvoja vahvistaa sen.

Vuonna 2016 Kelan maksama elatustuki on 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa.

Yhteystiedot