Lapsiperheiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Tarkoituksena on edistää lapsiperheen hyvinvointia ja toimintakykyä lapsen ja perheen arkea tukien.

​Voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset

  • perheellesi tukea tai apua esimerkiksi arjesta selviämiseen, perheenjäsenen sairauteen tai väsymykseen
  • vanhemmuuteen
  • lapsen kasvatukseen
  • taloudellisiin ongelmiin tai
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteisiin.

Otamme vastaan myös viranomaisten lapsia ja lapsiperheitä koskevat yhteydenotot sosiaalihuollon tuen tarpeessa olevasta asiakkaasta sekä lastensuojeluilmoitukset.

Yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten perusteella sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat arvioivat tuen ja palvelujen tarvetta yhteistyössä asiakkaan, tähän läheisten ja muiden toimijoiden kanssa. Tarvittaessa arvioidaan myös lastensuojelun tarve. 

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapselle tai perheelle voidaan nimetä myös tukihenkilö tai -perhe.
Jos tuen tarpeen arvioinnin aikana käy ilmi, että lapsella ole tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen, on asiakkaalla mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.

Yhteystiedot