Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen, monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun.

​Lastensuojelun tehtävä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelussa tuetaan vanhempia, huoltajia ja lapsen läheisiä kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tavoitteena on ehkäistä lastensuojelun tukitoimilla lapsen ja perheen ongelmia ja niiden kasautumista riittävän varhain. Lastensuojelussa keskeisintä on aina lapsen etu ja sen toteutuminen.

Tietosuojasyistä asiakasasioita ei voida käsitellä sähköpostitse.

Lastensuojeluilmoitus

  • Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun ja tehdä lastensuojeluilmoituksen.
  • Jos lapsi on välittömässä vaarassa, on asiasta hyvä ilmoittaa välittömästi puhelimitse.
  • Aina voi konsultoida lastensuojelua lapsen / perheen tilanteesta soittamalla esimerkiksi lastensuojelun päivystyspuhelimeen.
  • Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.
  • Viranomaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Asiakkuus alkaa

  • mikäli sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen perusteella, että lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia tai
  • jos asian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimiin.

 Lastensuojeluun liittyvät lomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja palaute.

 

​Avohuolto
​Perhehoito
Sijais- ja jälkihuolto

 

 Yhteystiedot