Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvolan toiminnan painopistealueina ovat ennaltaehkäisevä asiakastyö, lapsen kehitykseen ja kasvatukseen sekä parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, perhesuhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvät tutkimukset ja hoidot sekä yhteistyö ja asiantuntija-avun antaminen kasvatus- ja perheasioissa.

​Perheneuvolan palvelut lapsiperheille

 Tutkiva työskentely

 • lapsen yksilötutkimukset
 • perhetutkimus
 • vuorovaikutustutkimus
 • lastenpsykiatrin tutkimus
 • puheen tutkimus.

Hoidollinen työskentely

 • lapsen yksilöterapia
 • lapsen terapeuttiset tukikäynnit
 • vanhemmuusterapiat
 • vanhempien ohjaus ja neuvonta
 • perheterapia
 • pariterapia
 • vuorovaikutusterapia
 • ryhmäterapia
 • puheterapia.

Avioliittolain mukainen perheasiainsovittelu

Asiantuntijapalvelut:

 • vanhemmuuden arviointi
 • sijaishuoltotyö
 • työnohjaus ja konsultaatio.

Työskentelymuodot toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa kunkin perheen yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään koulun, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Perheen suostumus yhteistyöhön on työssä onnistumisen edellytys.

Pikkulapsitiimi

Perheneuvolan pikkulapsitiimin palvelut on tarkoitettu perheille, joissa

 • odotetaan vauvaa
 • on alle 3-vuotiaita lapsia
 • on huolta/kysymyksiä raskauteen, lapsen kehitykseen, vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen ja/tai pikkulapsiperheen elämäntilanteeseen ja arkeen liittyen.

Pikkulapsitiimissä työskentelee kaksi psykologia, osa-aikainen puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Tiimin tavoitteena on reagoida perheen tuentarpeeseen mahdollisimman pikaisesti. Myös kotikäyntityöskentely on osa pikkulapsitiimin toimintaa.
Ajanvaraukset perheneuvolan ajanvarausnumeron kautta.