Sosiaalinen luototus Lahdessa

Sosiaalinen luotto on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Se on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista lainaa pankista.

​​​Myöntämisen edellytyksenä on, että luoton saaja kykenee maksamaan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Luoton hakijan velkatilanne selvitetään aina. Jos hakija on velkaantunut, voidaan luotto myöntää vain, kun hakijan velat saadaan järjestettyä.

Jos henkilö on niin pienituloinen, että hän saa säännöllisesti toimeentulotukea, ei hänelle voida myöntää sosiaalista luottoa, koska hänellä ei ole varaa maksaa lyhennyksiä. Jo myönnetty luotto ei toisaalta vaikuta henkilön mahdollisuuteen saada tarvittaessa toimeentulotukea.

Luottoa voidaan myöntää 200 - 10000 euroa muun muassa kodin hankintoihin, vuokravakuuteen, terveydenhuoltomenoihin, velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn tai muuhun perusteltuun tarpeeseen. Luoton takaisinmaksusta sovitaan luoton saajan tilanteen mukaisesti, mutta laina-aika on enintään viisi vuotta. Luoton korko on Suomen Pankin noteeraama viitekorko.

Sosiaalisen luoton hakeminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä sosiaaliohjaajan luona.

Yhteystiedot