Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan edelleen sosiaalitoimesta.
Toimeentulotuki Lahden sosiaalikeskus.

Sähköinen toimeentulotukihakemus on väliaikaisesti poissa käytöstä hakemuksen päivitystyön vuoksi.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä, Lahden Sosiaalikeskuksesta. Perustoimeentulotuki haetaan kuitenkin ensin Kelasta. Kela vastaa perustoimeentulotuen myöntämisestä myös silloin, kun tuen tarve on kiireellinen.

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin, kun hakijalla tai perheellä on tarpeelliseksi katsottavia erityismenoja ja pelkkä perustoimeentulotuki ei riitä turvamaan henkilön tai perheen toimeentuloa toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla. Täydentävän toimeentulotuen erityismenon arvioidaan suhteessa toimeentulotuen hakijan tai perheen tilanteeseen, ja siksi sen tarve arvioidaan aina asiakaskohtaisesti.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteista päättää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Toimintaohje

  • Hae ensin perustoimeentulotuki Kelasta.
    Jos haet muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja, pyydä hakemuksessa, että Kela siirtää hakemuksesi käsiteltäväksi niiltä osin sosiaalitoimeen. Sosiaalitoimi päättää täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä erityismenoihin.

 

  • Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea suoraan sosiaalitoimesta, jos sinulla on jo Kelan tekemä perustoimeentulotuen päätös sille ajanjaksolle, jolloin täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen erityismenot erääntyvät maksettavaksesi. 

Näin haet toimeentulotukea:

Tukea voit hakea sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperihakemuksella kohdasta Asiointi ja palaute.

 Yhteystiedot

 

 

 

Kotitalouksista liki 13 % sai toimeentulotukeahttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/kotitalouksista-liki-13-sai-toimeentulotukeaKotitalouksista liki 13 % sai toimeentulotukea7.4.2017 10:45:00
Perustoimeentulotuki Kelasta vuoden 2017 alustahttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/perustoimeentulotuki-kelasta-vuoden-2017-alustaPerustoimeentulotuki Kelasta vuoden 2017 alusta20.7.2016 10:30:00