Kuntouttava työtoiminta

Mielekästä tekemistä vaihtoehtona työttömyydelle.

​Kuntouttava työtoiminta on kunnan lakisääteinen sosiaalipalvelu.
Työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttava työtoiminta voi kestää 3 -24 kuukautta kerrallaan. Osallistumispäiviä voi olla 1-4 viikossa ja tunteja 4-8 päivässä.

Aktivointisuunnitelma 

Lain edellytykset täyttävällä henkilöllä on oikeus ja myös velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laadintaan. Aktivointisuunnitelma tehdään yhdessä TE-palvelujen, sosiaalitoimen ja asiakkaan kanssa.

Suunnitelmassa kartoitetaan palvelutarpeet ja asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta yhdessä mietitään erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja. Jos henkilö ei tule työllistymään tai hänelle ei voida tarjota työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, hänen kohdallaan voi vaihtoehtona olla kuntouttava työtoiminta.

Etuudet

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujalle maksetaan työtoimintapäiviltä työmarkkinatuen lisäksi kulukorvaus yhdeksän euroa päivältä sekä harkinnanvaraiset matkakulut halvimman matkustustavan mukaan edellyttäen, että osallistumisesta on aiheutunut todellisia matkakustannuksia.

Yhteystiedot