Päijät-Hämeen TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – TYP on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteistä toimintaa, jonka avulla edistetään työnhakijan työllistymistä ja/tai parannetaan hänen työllistymisedellytyksiään.

Palvelut ovat tarkoitettu lahtelaisille 17–64 -vuotiaille työnhakijoille. TE-toimisto, sosiaalitoimi tai Kela arvioi monialaisen yhteispalvelun tarpeen, kun työnhakija on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää tai yhtäjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään 12 kuukautta yli 25 vuotiailla tai vähintään 6 kuukautta alle 25-vuotiailla ja ohjaa työnhakijan TYP:iin. 

Mitä palveluja tarjotaan?

Työvoimapalveluja, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, joita sovitellaan yhteen työnhakijan tarpeen mukaan.

Palvelun aikana on mahdollisuus

  • tutustua erilaisiin töihin tai lisätä työkokemusta omassa ammatissa työkokeilun tai määräaikaisen palkkatuetun työn avulla (kaupungin työpajoissa, yhdistyksissä, avoimilla työmarkkinoilla)
  • saada ammatinvalinnanohjausta
  • hakea kursseille, koulutuksiin
  • osallistua kuntouttavaan työtoimintaan
  • saada ohjausta arjen hallintaan, tukea muutosten toteuttamiseen
  • osallistua työ- ja toimintakykyä tukevaan terveystarkastukseen ja saada terveysneuvontaa
  • selvitellä Kelan kuntoutuspalveluja
  • saada tukea työllistymiseen.

Voit tiedustella palveluun pääsyä sosiaalitoimistosta, TE-toimistosta, Kelasta tai TYP:stä suoraan.

Yhteystiedot