Vaikeavammaisten tuki ja palvelut

Tarkoituksena edesauttaa vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Palvelujamme voit hakea, jos et selviydy päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta. Hakemuksen ja vammaispalvelun työntekijän kanssa tehtävän palvelu-suunnitelman pohjalta palvelutarpeesi kartoitetaan sosiaalihuoltolain tarkoittamalla palvelutarpeen arvioinnilla.

Lomakkeet ja Omapalvelun linkit löytyvät kohdasta Asiointi ja palaute.

Vaikeavammaisten palveluja (haetaan vammaispalveluhakemuksella)

 • asunnon muutostyöt
 • palveluasuminen
 • päivätoiminta
 • henkilökohtainen apu
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • kuljetus- ja saattajapalvelu (hakulomake liikkumisen tuen sivuilla)

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut koskevat ensisijaisesti myös kehitysvammaisia ihmisiä.

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia

 • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • sopeutumisvalmennus, tukiviittomat ja liikkumistaidon ohjaus
 • tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin sekä tukihenkilöön
 • muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet
 • alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki (hakulomake omaishoidon tuen sivuilla)

Vammaispalvelun soveltamisohjeet 1.1.2017 lukien.

Lahti - kaupunki kaikille

Lahden kaupungin vammaispoliittinen ohjelma on kirjoitettu kaikille lahtelaisille. Ohjelman tavoitteena on rakentaa Lahdesta kaikille henkisesti ja fyysisesti esteetön kaupunki.

Lahden kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2011–2016

 

Yhteystiedot

 

 

Vammaispalvelun kesäajan aukiolohttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/vammaispalvelun-kesäajan-aukioloVammaispalvelun kesäajan aukiolo6.6.2017 8:30:00
Vammaispalvelun työntekijöiden puhelinaika muuttumassa elokuussahttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/vammaispalvelun-työntekijöiden-puhelinaika-muuttumassa-elokuussaVammaispalvelun työntekijöiden puhelinaika muuttumassa elokuussa29.5.2017 9:00:00