Asunnon muutostyöt

Vamman tai sairauden vuoksi välttämätön asunnon muutostyö tai apuväline voidaan korvata, kun se lisää henkilön omatoimista suoriutumista ja vähentää vamman aiheuttamia rajoituksia.

​Kustannuksina huomioidaan välttämättömät muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Kohtuullisten kustannusten ylittävän osuuden asiakas maksaa itse.

Jotta asiakkaalle muodostuisi käsitys siitä miltä osin muutostöihin on saatavissa taloudellista tukea vaikeavammaisuuden perusteella, yhteydenotto vammaispalvelun työntekijään ennen muutostyön aloittamista on suositeltavaa.

Muutostyöt

  • ovien levennys
  • luiskien teko
  • kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohtojen asennus
  • valaistusmuutostyöt
  • kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen, sekä
  • vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat muutos-/rakennustyöt.

Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristössä.

Korvattavat välineet ja laitteet

  • nostolaitteet
  • hälytyslaitteet
  • vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi. Asunnon muutostöinä on pidetty myös välineitä ja laitteita, jotka kuuluvat kodin vakiolaitteistoihin.