Siirry suoraan sisältöön

Uskontoa vai elämänkatsomustietoa

Jokaisella oppilaalla on oltava yksi katsomusaine. Se voi olla uskonto tai elämänkatsomustieto. Katsomusaine valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä.


Huoltajan tulee merkitä tulevan ekaluokkalaisen oppilasilmoituslomakkeeseen, kuuluuko oppilas johonkin uskonnollisen yhdyskuntaan väestörekisterin mukaan ja minkä katsomusaineen opetukseen oppilas osallistuu tai mitä opetusta hän huollettavalleen pyytää. Sähköisessä kouluun ilmoittautumisessa tieto yhdyskunnasta tulee väestörekisteristä automaattisesti. Tällöin valittavaksi tulee oikea katsomusaine.

Tieto on tärkeä, koska siihen perustuvat oppilaan oikeudet ja velvollisuudet. Sen mukaan sijoitamme oppilaat katsomusaineen opetusryhmiin.

Valinta on pääsääntöisesti pysyvä koko perusopetuksen ajan. Mikäli oppilaan uskonnollinen yhdyskunta muuttuu tai jos huoltaja haluaa muuttaa aikaisempaa katsomusaineen opetusvalintaansa, hänen tulee ottaa yhteyttä koulun rehtoriin.

Katsomusaineen opetuksen järjestäminen

Lahdessa enemmistön mukainen katsomusaine on evankelisluterilainen uskonto. Kaikissa kouluissa järjestetään siis evankelisluterilaisen uskonnon opetusta. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien oppilaiden tulee osallistua tähän opetukseen.

Lisäksi Lahden kouluissa opetetaan ortodoksista ja islamin uskontoa sekä elämänkatsomustietoa. Yleensä oppilas osallistuu oman uskonnollisen yhdyskunnan mukaisen katsomusaineen opetukseen. Vaihtoehtoisesti oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Koulu järjestää muuta opetusta tai ohjattua toimintaa sellaiselle oppilaalle, joka ei kaupungin järjestämään uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen osallistu.

Katsomusaineen opetuksen luonne

Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Katsomusaineen opetus ei ole uskonnon harjoittamista. Katsomusaineeseen perehtymiseen kuuluu tutustuminen uskonnonharjoittamisen muotoihin ja tapoihin. Katsomusaineen opetuksen sisällössä painotetaan oman uskonnon tuntemusta.

Lisätietoa katsomusaineiden opetusjärjestelyistä liitteessä.

Lisätietoja

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelija Pasi Salmi,  p. 050 387 8724

Perusopetuslaki ja -asetus sekä uskonnonvapauslaki määrittävät koulun antamaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta. Kunta järjestää sen uskonnollisen yhdyskunnan mukaista uskonnon opetusta, johon oppilaiden enemmistö kuuluu.