Siirry suoraan sisältöön

Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Valmistavan opetuksen pääpaino on suomen kielen opiskelussa ja suomalaiseen koulukulttuuriin tutustumisessa.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/PublishingImages/Eri%20kieli-%20ja%20kulttuuriryhmien%20opetus_Moysa.jpg

Perusopetuksen valmistava opetus

Suomen kieltä taitamattomat tai vielä heikosti suomea osaavat oppilaat aloittavat opiskelun ensin perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmissä kansalaisuudesta tai syntymämaasta riippumatta. Valmistava opetus on vaihtoehto myös esikoulusta tultaessa.

Lahdessa valmistava opetus järjestetään keskitetysti. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistavaa opetusta ei välttämättä järjestetä siinä omassa lähikoulussa tai tulevassa perusopetuksen koulussa. Valmistavan opetuksen pääpaino on suomen kielen opiskelussa ja suomalaiseen koulukulttuuriin tutustumisessa.

Kaikissa kouluissa järjestetään maahanmuuttajataustaisille oppilaille tehostettua suomi toisena kielenä -opetusta, jos oppilaan suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen.

Oman äidin- tai kotikielen ja ulkomailla opitun kielen ylläpito

Oppilaille voidaan järjestää heidän oman äidin- tai kotikielensä opetusta, mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi venäjän, viron, thain, kurdin, turkin ja arabian opetusta. Opetusryhmiin voivat osallistua myös sellaiset lapset, jotka ovat oppineet jonkin vieraan maan kieltä vaikkapa ulkomailla asuessaan.

Opetusryhmän perustamiseen vaaditaan vähintään neljä oppilasta. Opetus tapahtuu yleensä muiden oppituntien jälkeen.  Opetuksen laajuus on 2 tuntia viikossa.

Lisätietoja

Oman äidinkielen opetuksesta voit kysyä opettajalta, koulun rehtorilta tai kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijalta.

kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnitelija Pasi Salmi, p. 050 387 8724, etunimi.sukunimi@lahti.fi