Siirry suoraan sisältöön

Digiosaamisen kehittäminen tehdään yhdessä

Lahden perusopetuksessa otetaan käyttöön digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnustamiseen ja kehittämiseen. Osaamisen kehittämisen tukena toimivat tutoropettajat ja oppilasagentit. 
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/PublishingImages/digiosaaminen%20ja%20renkomaen_koulu-8.jpg

​Lahden perusopetus on digitaalisessa muutosprosessissa: uusia toimintatapoja ja keinoja haetaan ja testataan, laitemäärää ja verkkojen toimivuutta parannetaan. 

Visiomme on, että digitaalinen toimintakulttuuri on osa jokaisen kouluarkea Lahdessa lukuvuonna 2021-2022. Se parantaa ja tehostaa oppimista ja on luonteva osa jokapäiväistä työskentelyä. Se on oppimisen kohde ja väline. Tällöin kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen koulusta riippumatta.

Tällä hetkellä oppimateriaalien niin sanottu hybridikäyttö on yleisin malli Lahden peruskouluissa. Opetuksessa käytetään sekä painettuja että digimateriaaleja, ja opettaja valitsee niistä tilanteeseen sopivimmat. Tyypillisessä mallissa oppilailla on kirjat, ja muu oppilaan ja opettajan materiaali on digitaalista. Samalla sähköiset oppimisympäristöt, kuten Edison, Pedanet, Ville, Its Learning ja Office 365 -sovellukset ovat lisääntyvässä määrin käytössä.

Lahden perusopetuksen digitaalista kehitystä ohjaa Lahden kaupungin tieto- ja viestintätekniikan (TVT) pedagoginen suunnitelma.

Sähköiset oppimisympäristöt mahdollistajina

Uudet sähköiset oppimisympäristöt tukevat yhdessä teknologian kanssa digitaalisen toimintakulttuurin juurtumista osaksi kouluympäristöä. Tarjolla on entistäkin enemmän vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä erilaisiin opetustilanteisiin ja arviointiin. Tärkeintä on aina miettiä, miten erilaiset pedagogiset valinnat ja ratkaisut tukevat opetussuunnitelmissa asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamista. Aina tekniikka ei ole ratkaisu.

Sähköiset oppimisympäristöt myös haastavat ajattelemaan opetusta aivan eri tasolta. Aikaisempi ryhmäopettaminen muuttuukin yksilöoppimiseksi, jota opettaja ohjaa. Yksilöllisessä oppimisessa tavoitellaan jokaiselle oppilaalle parasta oppimistulosta huomioimalla hänen oma tasonsa. Oppilaan motivaatio kasvaa, kun hän saa luoda ja tehdä itselleen sopivan tasoisia tehtäviä. Samalla opettajan ajankäyttö tehostuu, kun hän voi kohdistaa aikansa kullekin oppijalle tarpeen mukaan. Oppimisen OPS-tavoitteet tukevat tätä toimintaa.  

Osaamismerkit osaamisen tunnustamisessa

Digitalisaatio luo haasteita niin tarpeisiin kuin rakenteisiin, mutta samalla se tuo myös mahdollisuuksia osaamisen todentamisessa. Lahden perusopetuksessa otetaan käyttöön digitaaliset Open Badge -osaamismerkit osaamisen tunnustamiseen ja kehittämiseen. Digitaalisien osaamismerkkien avulla on tarkoitus tuoda näkyväksi uuden perusopetuksen (UPO) mukaisia tietoja, taitoja, osaamista tai saavutuksia. Osaamismerkit luodaan kevään 2019 aikana yhdessä opettajien, rehtoreiden ja perusopetuspalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Toimintaa varten on perustettu oma kehittäjätyöryhmä.

Johdon tuki ja esimerkki on tärkeää, joten syksyllä 2019 aluepäälliköt ja rehtorit yhdessä tutoropettajien kanssa suorittavat osaamismerkit ensimmäisenä. Näin myös johto hallitsee tarvittavat taidot. Keväällä 2020 opettajat saavat tuoda osaamisensa näkyväksi.

Tutoropettajat ja oppilasagentit

Lukuvuonna 2020-2021 peruskoulun oppilaat todentavat oppimisen taitoja osaamismerkkien avulla. Näin pystymme huolehtimaan uuden opetussuunnitelman tasalaatuisuudesta kaupunkitasoisesti. Osaamisen kehittämisen tukena toimivat lukuvuoden tutoropettajat ja oppilasagentit.  Tutoropettajina eli vertaiskouluttajina toimivat tutortoiminnasta innostuneet Lahden peruskoulun opettajat. He edistävät opetussuunnitelman toteutumista kouluissa, tukevat opettajia uuden pedagogiikan käyttöön ottamisessa sekä järjestävät ohjausta tieto- ja viestintäteknologian käytössä erilaisissa pedagogisissa tilanteissa. Tutoropettajat myös kouluttavat koulujen oppilasagentit.

Lisätietoja

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue,
Mira Mämmi, projektipäällikkö, digitaalinen kehitys,  puh. 044 018 7148