Siirry suoraan sisältöön

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Koronan aiheuttamiin huoliin ja kysymyksiin on tarjolla monipuolisesti tukea. 

Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut 

Koulujen henkilöstö ja lapset, nuoret ja perheet voivat tarvittaessa olla yhteydessä oman koulunsa kuraattoreihin ja psykologeihin Wilman välityksellä tai puhelimitse.  Psykologit ja kuraattorit ovat oppilaiden ja opiskelijoiden tavoitettavissa myös kesäkuussa ja palaavat töihin heti elokuun alussa. Heinäkuun ajan toimii psykologi- ja kuraattoripalveluiden päivystyspuhelinnumero 044 482 6127.   

Keskustelut hoidetaan joko puhelimitse, etäyhteyden avulla tai muutoin sopimuksen ja tarpeen mukaan. 

Nuorisotyö

Nuorisotyöntekijöitä tavoittaa laajasti eri kanavilla. Ajankohtaiset yhteystiedot ja eri kanavat. Seuraa myös facebookissa Lahden kaupungin nuorisopalvelut. 

Lahden nuorisontyöntekijät ovat läsnä ja tavoitettavissa. 

Lapsille, nuorille ja huoltajille suunnattuja palveluita

🔹Onks tää normaalia? - chat palvelu 
palvelee 7 – 25 vuotiaita päijäthämäläisiä lapsia ja nuoria ma -to klo 16 - 18 ja pe 14 - 16. Palvelussa on mahdollisuus keskustella ammattilaisen kanssa. / uudet ajat 

🔹 MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja nettipalvelut

🔹 "En jaksa"-chat 
vanhemmille, huoltajille apua arjen haasteisiin: 
ma - ti klo  9-11,  ke klo 16-18, to-pe klo 12-15  

🔹 MLL:n vanhempainpuhelin 

🔹 Mieli ry:n Sekasin-chat 
- 12-29-vuotiaille, arkisin klo 9-24, viikonloppuisin klo 15-24

Muita palveluja

🔹Valtakunnallinen puhelinneuvonta 📞 0295 535 535, ma-pe klo 8-21, la klo 9-15. Puhelinneuvonta palvelee myös tekstiviestein 📞 050 902 0163.

🔹 Lahden seurakuntayhtymän puhelinpäivystys 📞 050 464 6068, avoinna joka päivä klo 9-21.

🔹 Valtakunnallinen Kriisipuhelin 24 h 📞 09 2525 0111. 

🔹 Mielenterveystalon omahoito-osio  

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Oppilas- ja opiskelijahuolto kuuluu koko yhteisölle

Sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluilla tarkoitetaan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluita. Palveluja on saatavilla kaikissa esiopetusyksiköissä, perusopetuksen kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on ennaltaehkäisevää ja koko yhteisöä tukevaa. Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilas- ja opiskelijahuoltoon.

Oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä

Jokaisessa esiopetusyksikössä, koulussa ja oppilaitoksessa toimii oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä, joka vastaa oppilas-/opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on huolehtia koko koulun- tai oppilasyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tarvittaessa yksittäisen oppilaan asioita käsitellään aina tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä.

Laajojen terveystarkastusten yhteydessä kouluterveydenhoitaja kokoaa luokkayhteisön tilaa kuvaavan yhteenvedon. Yhteenveto käsitellään koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnnista kartoitetaan vuosittain. Kouluyhteisön kaikki jäsenet ja vanhemmat voivat tuoda luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmälle.

Kaikissa yksiköissä on oma suunnitelma siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään. Se perustuu Päijät-Hämeen yhteiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Lahdessa panostetaan tällä hetkellä erityisesti oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen, kouluviihtyvyyteen sekä poissaolojen ja kiusaamisen vähentämiseen.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Koulukuraattori auttaa muun muassa käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen liittyvien ongelmien selvittämisessä sekä tuen järjestämisessä.

Koulupsykologi auttaa oppilaan oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arvioinnissa sekä tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lahden kaupungin päiväkodeilla, peruskouluilla ja lukioilla, Koulutuskeskus Salpauksella, Suomen diakoniaopistolla, Lahden konservatoriolla, Lahden seudun kristillisellä koululla, Lahden Steinerkoululla, Pajulahden urheiluopistolla, Kiipulan Lahden toimipisteellä, Sylvia-kodin koululla ja Lahden kansanopistolla on yhteiset psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Lisätietoja