Siirry suoraan sisältöön

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto tarkoittaa huolenpitoa oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisesta sekä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Matalan kynnyksen hyvinvoinnin palveluja lapsille ja nuorille - ja helposti tavoitettavissa: 

Hyvinvoinnin verkkopalveluja

"Onks tää normaalia"  - chat palvelee 7 – 25 vuotiaita maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16 - 18 ja perjantaisin klo 13 - 15 (1.12. alkaen klo 14 - 16. 

Lukio- ja ammattiopiskelijoita palvelee lisäksi 
Opiskeluhyvinvointia Lahesta – somesivustot, joilla kerrotaan opiskeluhuoltotyöstä ja kannustetaan ottamaan yhteyttä sekä

OpiskeluHuoltamo

OpiskeluHuoltamo on tarkoitettu opiskelijoiden ja opiskeluhuollon väen kohtaamispaikaksi, jossa rennon oleskelun lisäksi on aina jokin ajankohtainen aihe.  

_ _ _ 

Oppilas- ja opiskelijahuolto kuuluu koko yhteisölle

Sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluilla tarkoitetaan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluita. Palveluja on saatavilla kaikissa esiopetusyksiköissä, perusopetuksen kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on ennaltaehkäisevää ja koko yhteisöä tukevaa. Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilas- ja opiskelijahuoltoon.

Oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä

Jokaisessa esiopetusyksikössä, koulussa ja oppilaitoksessa toimii oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä, joka vastaa oppilas-/opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on huolehtia koko koulun- tai oppilasyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tarvittaessa yksittäisen oppilaan asioita käsitellään aina tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä.

Laajojen terveystarkastusten yhteydessä kouluterveydenhoitaja kokoaa luokkayhteisön tilaa kuvaavan yhteenvedon. Yhteenveto käsitellään koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnnista kartoitetaan vuosittain. Kouluyhteisön kaikki jäsenet ja vanhemmat voivat tuoda luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmälle.

Kaikissa yksiköissä on oma suunnitelma siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään. Se perustuu Päijät-Hämeen yhteiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Lahdessa panostetaan tällä hetkellä erityisesti oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen, kouluviihtyvyyteen sekä poissaolojen ja kiusaamisen vähentämiseen.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Koulukuraattori auttaa muun muassa käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen liittyvien ongelmien selvittämisessä sekä tuen järjestämisessä.

Koulupsykologi auttaa oppilaan oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arvioinnissa sekä tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lahden kaupungin päiväkodeilla, peruskouluilla ja lukioilla, Koulutuskeskus Salpauksella, Suomen diakoniaopistolla, Lahden konservatoriolla, Lahden seudun kristillisellä koululla, Lahden Steinerkoululla, Pajulahden urheiluopistolla, Kiipulan Lahden toimipisteellä, Sylvia-kodin koululla ja Lahden kansanopistolla on yhteiset psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Lisätietoja