Siirry suoraan sisältöön

Erityinen tuki erityisen tuen ryhmässä

​Lahden perusopetuksessa erityinen tuki pyritään järjestämään oppilaalle ensisijaisesti omassa lähikoulussa hänen asuinpaikkansa mukaiselta oppilaaksiottoalueelta. Jollei se ole mahdollista, etsitään alueellisesti koulu ja paikka erityisen tuen ryhmään (luokkamuotoinen erityisopetus). Erityisen tuen ryhmäopetusta on järjestetty myös koko kaupungin alue palvelevasti. Aluekoordinaattori koordinoi erityisen tuen oppilaan opetusjärjestelyitä.

Erityisen tuen ryhmässä oppilaat voivat opiskella samalla luokalla tai ryhmässä voi olla eri luokka-asteiden oppilaita. Erityisen tuen ryhmät tekevät yhteistyötä yleisopetuksen ryhmien kanssa.

Erityisen tuen oppilaan opiskelu suunnitellaan koululla henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jonka toteutumista seurataan lukuvuoden aikana.

Erityistä tukea ja opetusjärjestelyiden tarvetta erityisen tuen ryhmässä arvioidaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä sekä aina tarvittaessa.

Lisätietoa saat ensisijaisesti oppilaan oman koulun rehtorilta.

Voit olla yhteydessä myös aluepäällikköön, joka vastaa oman palvelualueensa koulujen opetusjärjestelyistä, yhteystiedot >>