Siirry suoraan sisältöön

Erityinen tuki muun opetuksen yhteydessä

​Lahden perusopetuksessa oppilas, jolla on erityisen tuen päätös, voi opiskella

  • lähikoulussaan tuettuna yleisopetuksen ryhmässä
  • erityisen tuen ryhmässä (luokkamuotoinen erityisopetus)
  • erityiskoulussa

Oppilaalle sopiva opetusjärjestely suunnitellaan yhdessä koulun, huoltajan ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Erityisen tuen opetusjärjestelyitä koordinoi aluekoordinaattori.
Yleisopetuksen ryhmässä opiskelevalle erityisen tuen oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), johon kirjataan oppilaalle annettava tuki.

Tuki voi olla esimerkiksi

  • tukiopetusta
  • osa-aikaista erityisopetusta samanaikaisopetuksena luokassa, pienryhmässä tai yksilöllisesti
  • opetettavan asian eriyttämistä
  • oppimateriaalien monipuolista hyödyntämistä
  • koulunkäyntiavustajan tukea
  • mahdollisten apuvälineiden käyttöä

Oppilaita ryhmitellään joustavasti koulupäivän aikana opetuksen järjestämiseksi.

Lisätietoa saa oman lähikoulun rehtorilta.