Siirry suoraan sisältöön

Koulunkäynnin avustajapalvelut ja apuvälineet

​Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä erityisistä apuvälineistä erityisen tuen päätöksessä.

Koulunkäyntiavustajat

Huoltaja ja rehtori keskustelevat oppilaan koulunkäynnin avustamisen tarpeesta. Rehtori suunnittelee koulussa avustamisen kohdentamisesta.

Avustamisen toteutus kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Avustamisen tarvetta arvioidaan lukuvuoden aikana. Sitä vähennetään, kun oppilas itsenäistyy ja edistyy opiskelussaan.

Opettaja vastaa opettamisesta, opetuksen suunnittelusta, oppilaan arvioinnista ja yhteistyöstä kodin kanssa. Koulunkäyntiavustaja toimii yhteistyössä opettajan kanssa.

Lisätietoja saa koulun rehtorilta.

Erityiset apuvälineet

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan erityisten apuvälineiden tarve määritellään erityisen tuen päätöksessä, esimerkiksi erityiskalusteet ja tietotekniset apuvälineet.

Lisätietoja saa koulun rehtorilta.