Siirry suoraan sisältöön

Oppimäärän yksilöllistäminen

​Lahden perusopetuksessa opetus järjestetään oppilaiden edellytykset huomioiden ja se voi perustua erilaajuisiin oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että hän saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineissa.

Jos oppilas ei tehostetusta tai erityisestä tuesta huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita edes välttävästi, voidaan harkita oppiaineen tai –aineiden yksilöllistämistä. Yksilöllistäminen on erityistä tukea, joka pohjautuu pedagogiseen selvitykseen.

Oppilaalle laaditaan omat tavoitteet ja keskeiset sisällöt niihin oppiaineisiin, joissa hänellä on yksilölliset oppimäärät. Nämä kirjataan oppilaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Arviointi perustuu HOJKSissa asetettuihin tavoitteisiin. Yksilöllistettyjen oppiaineiden kohdalla oppilaan todistuksessa on *-merkintä.

Lisätietoa saa oppilaan omalta opettajalta.