Siirry suoraan sisältöön

Perusopetuksen jälkeen

Yksi Lahden alueen koulutusvaihtoehdoista perusopetuksen jälkeen on lisäopetus, jolla voit korottaa päättötodistuksen arvosanoja ja myös selkeyttää omia opiskelusuunnitelmiasi.

Tilannetieto 18.3.

Lisäopetuksen eli niin sanotun 10-luokan opetus järjestetään etäopetuksena 18.3. alkaen opetuksen poikkeusjärjestelyjen ajan. Opiskelijat saavat päivittäin ohjausta etäopiskeluun Wilman kautta lisäopetuksesta vastaavalta opettajalta. 

Lisäopetuksen opiskelijoita koskevat samat opetusjärjestelyjen ohjeistukset kuin peruskoulun oppilaita muutenkin.   
 _ _ _ 

Lisäopetukseen Salppuriin

Kenelle ja miksi?
Lisäopetus on tarkoitettu sinulle, jonka tavoitteena on korottaa päättötodistuksen arvosanoja ja siten vahvistaa mahdollisuuksiasi saada haluamasi toisen asteen opiskelupaikka seuraavassa yhteishaussa. Lisäopetusvuoden aikana voit myös pohtia ja selkeyttää omia opiskelusuunnitelmiasi.  Lisäopetusta annetaan Salpausselän peruskoulussa.

Hakeminen ja hakuaika 
Lisäopetukseen haetaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa  mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi. (Vuonna 2019 hakuaika oli 21.5.—23.7.2019 klo 15.) - Sähköinen hakemus on tallennettava hakujärjestelmään tai paperihakemus on oltava perillä opetushallituksessa hakuajan päättymiseen mennessä. 

Pääsyvaatimukset
Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuotena.  Lisäopetusryhmässä on 24 opiskelupaikkaa. Opiskelijaksi lisäopetukseen valitaan hakukysymysten perusteella. Hakukysymyksiin vastataan haun yhteydessä opintopolussa. Lahden kaupungin lisäopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lahtelaisille opiskelijoille.

Valinnasta ilmoittaminen
Hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti sähköpostiviestillä. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös koulun kansliasta.

Opiskelun sisältö
Lisäopetuksessa opiskelijalle laaditaan oma opintosuunnitelma. Opintoihin sisältyy muun muassa perusopetuksen kaikille yhteisiä oppiaineita, oppilaanohjausta ja TET -työelämääntutustumista. Lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille opiskelijoille järjestetään myös tutustumista 2. asteen opintoihin Lahden lukiossa ja Koulutuskeskus Salpauksessa.

Kustannukset
Opetus, opiskeluvälineet ja ruokailu ovat maksuttomia. Lisätietoa koulumatkakulujen korvaamisperusteista.

Lisätietoja

Salpausselän peruskoulu
Markku Karjalainen, rehtori
puh. 050 559 7976

Pirjo Sirviö, apulaisrehtori
puh. 050 398 5180

etunimi.sukunimi@lahti.fi.

Lisäopetuksen vastuuopettaja, opinto-ohjaaja, puh. 044 725 6302
Kanslia, puh. 03 814 4302,  050 311 1572