Avoin vastaanotto

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto toimii ilman ajanvarausta. Vastaanottoajat ovat koulukohtaisia.
Kouluterveydenhoitajan avoin vastaanotto.

​Oppilaat voivat tulla keskustelemaan kouluterveydenhoitajalle oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Vastaanotolla annetaan ohjausta ja neuvontaa oppilaan akuutteihin asioihin. 

Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Oppilas tai oppilaan vanhempi voi varata ajan vastaanottokäynnille. Koululääkäriin saa yhteyden oman kouluterveydenhoitajan kautta.

Sairaanhoito ei sisälly kouluterveydenhuoltoon, ainoastaan koulupäivän aikana tapahtuneet tapaturma ja sairaustapaukset hoidetaan. 

Äkillisesti sairastuneena ei pidä tulla kouluun, vaan silloin oppilaan sairaanhoidosta vastaa oma lähiklinikka. Jos oppilas on lääkärin tutkimuksen tai hoidon tarpeessa, ota yhteys Terveysneuvoon, joka ohjaa tarvittaessa omalle lähiklinikalle tai Akuutti 24:ään.