Koulutapaturmat

Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana, koulumatkoilla sekä opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kuten retkillä, leirikouluissa sekä iltapäivätoiminnan ja koulun kerhoissa.

​Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Koulun henkilöstö, kouluterveydenhoitaja tai opettaja antaa oppilaalle tarvittavan ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.

Jatkohoito

Jatkohoito tapahtuu Lahden kaupunginsairaalan tapaturmaklinikalla tai Akuutti24:ssä.

Jatkohoitoon lähettäjä antaa oppilaalle koulutapaturmalähetteen. Jos koulussa tapahtunut tapaturma vaatii jatkohoitoon lähettämisen, ilmoitetaan asiasta oppilaan vanhemmille.

Tapaturmaselvitys

Tapaturmasta täytetään aina tapaturmaselvitys, joka palautetaan koulun kansliaan. Tapaturmaselvitys tehdään, vaikka lääkärin hoitoa ei tarvita. Tapaturmailmoituksesta annetaan kopio huoltajalle ja hoitoa vaativissa tapauksissa ohje korvauksen anomisesta.