Kuntoutus ja terapiat

Lääkinnällinen kuntoutus järjestää kuntoutuspalveluja, joita ovat fysio- ja toimintaterapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapiapalvelujen tavoitteena on edistää asiakkaan selviytymistä arjessa ja niitä voi saada vamman tai sairauden vuoksi. Palveluita tuotetaan itse ja niitä hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta mm. palvelusetelillä.