Fysioterapia- ja toimintaterapiapalvelut

Fysioterapian tavoitteena on edistää asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä sekä päivittäisistä toimista selviytymistä.

Terveyskeskuksen fysioterapiapalvelut on tarkoitettu lahtelaisille, joilla on erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisia sairauksia ja niistä johtuvia liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmia. Asiakkaitamme ovat myös lapset, joilla on motorisen kehityksen viivettä.

Terveyskeskuksen fysioterapiassa painottuu omatoimisen hoidon ohjaus ja liikuntaneuvonta yksilöllisen arvion pohjalta ohjauskäynneillä tai erilaisissa ryhmissä. Fysioterapian asiakasmaksu 11,50 euroa/vastaanottokäynti. Palveluihimme ei kuulu fysikaalisia hoitoja, hierontaa tai muita manuaalisia hoitoja. Fysioterapiaan hakeutuminen tapahtuu hoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla todetun fysioterapian tarpeen jälkeen ottamalla yhteyttä polikliinisen fysioterapian ajanvaraukseen.

Laitosfysioterapia

Tarjoamme fysioterapiapalveluja Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin potilaille. Fysioterapia aloitetaan osastonlääkärin lähetteellä ja sen avulla autetaan potilaita saavuttamaan mahdollisimman hyvä liikkumis- ja toimintakyky. Fysioterapian sisältö suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä potilaan kanssa hänen tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan. Tavoitteena on aina potilaan omassa toimintaympäristössä selviytyminen.

Fysioterapia kotihoidossa

Kotihoidon fysioterapeutin tehtävänä on tukea kotihoidon kuntouttavaa hoitotyötä ja asiakkaiden toimintakykyä. Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä lähihoitajien sekä sairaan- ja terveydenhoitajien kanssa.

Asiakkaan toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arvioimiseksi kotihoidon työntekijät pyytävät fysioterapeutin asiakkaan luokse kotikäynnille. Tarvittaessa voidaan tehdä myös yhteiskäyntejä. Kotikäynnin yhteydessä kartoitetaan ja järjestetään koti mahdollisimman esteettömäksi ja turvalliseksi liikkua. Kotihoidon fysioterapeutti tekee yhteistyötä alueen sairaaloiden ja polikliinisen fysioterapian kanssa.

Fysioterapeutti ohjaa kotihoidon asiakkaita, omaisia sekä kotihoidon työntekijöitä siinä, kuinka ikääntyneen toimintakykyä voidaan parhaiten arjessa tukea. Toimintakykyä edistetään ja kaatumisia ehkäistään parhaiten lihasvoimaa sekä tasapainoa vahvistamalla.

Fysioterapeuttiin saa yhteyden kotihoidon työntekijöiden kautta.

Toimintaterapia 

Toimintaterapiasta hyötyvillä asiakkailla voi olla esimerkiksi aivotapahtuman tai onnettomuuden jälkitila tai muu sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa asiakkaan selviytymistä arjen toiminnoista. Toimintaterapia aloitetaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Toimintaterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä arjestaan omassa elinympäristössään. Toimintaterapiassa korostetaan osallistumista toiminnan kautta. Toimintamuodot valitaan aina yksilöllisesti ja niiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan taitoja ja osallisuutta.

Toimintaterapian sisältönä voi olla esimerkiksi arjen toimintojen harjoittelu kuntoutusjakson aikana Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa tai asiakkaan kotona. Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisesti tai ryhmässä. Kotiin annettavissa toimintaterapiapalveluissa korostuu ohjauksellinen luonne. Toimintaterapeutti voi myös arvioida asiakkaan kodinmuutostyö- tai apuvälinetarvetta.

Laitosfysio- ja toimintaterapia
Salpausselän kuntoutussairaala JALMARI
Tarjantie 78, 15950 Lahti
Osastonhoitaja puh. 050 398 7583
Apulaisosastonhoitaja puh. 044 018 7082
Kanslia puh. 03 818 11 (vaihde)

Polikliininen fysio- ja toimintaterapia (Siltapuisto)
Vesijärvenkatu 9 a 3. krs
15140 Lahti
Osastonhoitaja puh. 050 398 7583
Apulaisosastonhoitaja puh. 044 018 7082
avoinna ma - to klo 8-16
pe klo 8-14

 

Ajanvaraus ja puhelinpalvelu
puh. 03 818 4083
ma, ti, ke, pe klo 8-11
to klo 12-15

 Polikliininen fysio- ja toimintaterapia kartalla

Kartta