Ravitsemussuunnittelija

Ravitsemussuunnittelija antaa erityisruokavalioneuvontaa lahtelaisille asiakkaille.
Vastaanotolle tarvitaan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lähete (avohoito, neuvola- ja kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto).
Ravitsemusterapeutti pääterveysasemalla

​​​​
Laillistettu ravitsemusterapeutti perusterveydenhuollossa on Valviran rekisteröimä ja valvoma terveydenhuollon ammattihenkilö, joka työskentelee ravitsemusterapeutin tai –suunnittelijan nimikkeellä.
Hänen erityisalaa ovat syömiseen ja ruoan valintaan vaikuttavat tekijät, ravitsemusfysiologia, ravinnonsaannin ja –tarpeen yksilöllinen arviointi, sairauksien vaikutus ravitsemukseen ja niiden vaatima ravitsemushoito, kliinisten ravintovalmisteiden, elintarvikkeiden sekä ruoanvalmistuksen käytännönläheinen tuntemus.

Asiakaslähtöinen ja yksilöllinen ohjaus toteutetaan vastaanotolla tai puhelimitse.
Ravitsemussuunnittelija ohjaa lahtelaisia asiakkaita, joilla ruokavalio on osa hoitoa.
Asiakastyön ohella ravitsemussuunnittelija työskentelee erilaisten yhteistyötahojen kanssa ravitsemushoidon kehittämiseksi ja kouluttaa terveydenhuollon henkilökuntaa ravitsemusasioissa.