Mielenterveyspalvelut

Mielenterveysongelmat alkavat usein vähitellen. Yleisiä ongelmia ovat muun muassa pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet.

​Hae apua ensisijaisesti omalta lähiklinikaltasi. Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Mielenterveyspalveluita antaa lisäksi:

  • neuvola ja perheneuvola
  • päivähoidon psykologit
  • nuorisovastaanotto
  • mielenterveyskuntoutujien kuntoutumisen palvelut.

Terveyskeskuspsykologit

Psykologien työssä aikuisasiakkaiden kanssa pyritään löytämään voimavaroja ja keinoja selvitä kuormittavissa elämäntilanteissa tai erilaisissa tunne-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvissä vaikeuksissa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä sekä ohjata tarvittaessa jatkohoitoon tai muihin palveluihin.