Päihdepalvelut

Tavoitteena on asiakkaan päihdeongelman tunnistaminen, varhainen puuttuminen, mahdollinen hoidontarpeen arviointi sekä tarvittaessa päihdehuollon erityispalveluihin ohjaaminen.

Päihdehuollon erityispalvelut

 A-klinikkapalvelu, intensiivinen avokuntoutus ja kuntouttava laitoshoito on tarkoitettu vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuville tai hoitoon ohjatuille päihdeongelmaisille. Nämä päihdehuollon erityispalvelut hankitaan ostopalveluina. 

Katkaisuhoito on tarkoitettu päihdekierteen katkaisuun. Ensisijaisena katkaisuhoitopaikkana on A-klinikkasäätiön / Pitkämäen kuntoutusyksikkö. Katkaisuhoitoon hakeudutaan oman alueen sosiaalityöntekijän, Lahden A-klinikan tai oman lähiklinikan kautta.

Opioidiriippuvaisten korvaushoito hankitaan ostopalveluna A-klinikkasäätiön Lahden K-klinikalta.

Päihdeongelmaisille järjestetään myös asumispalveluja sosiaalihuoltolain mukaisesti.