Lapsen hoito

Vanhempia ohjataan sairaalassa vastasyntyneen perushoitoon ja imetykseen sekä myöhemmin neuvolassa ohjataan perheitä vauvan hoidossa. Jos sinulle tulee kysyttävää, ota yhteyttä oman neuvolasi terveydenhoitajaan.
Lapset leikkivät Ahtialan neuvolassa

​Vauvan ja vanhempien välinen vuorovaikutus

Lapsi etsii syntymästään lähtien yhteyttä toiseen ihmiseen. Se, miten tähän vastataan ja millaisia lapsen varhaiset kokemukset ovat, vaikuttaa lapsen tuleviin ihmissuhteisiin ja käsitykseen omasta itsestään. Jatkuva ja turvallinen vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä on edellytys myös muun muassa hermoratojen ja aivotoimintojen kehitykselle.

Neuvolan tärkeänä tehtävänä on tukea vanhempia vuorovaikutussuhteessaan vauvan kanssa. Jo raskausajalta neuvolakäynneillä kulkee mukana varhaista vuorovaikutusta tukeva keskustelu vanhempien kanssa. 

Näin edistät vauvasi varhaista vuorovaikutusta:

  • Ilmaise ilosi vauvan olemassaolosta.
  • Kosketa, sillä se on tunnesiteen kasvamisen edellytys.
  • Syötä alle puolivuotiasta lasta sylissä.
  • Keskity vauvaan ja katso vauvaa usein silmiin.
  • Eläydy vauvan viesteihin ja vastaa niihin.

Imetys ja ravinto

Jo kohdussa vauvan kaikki aistit toimivat, ja synnyttyään hänellä on kyky imeä rintaa sekä ilmaista itseään ilmein ja äänin. Vastasyntynyt pyrkii varmistamaan, että hänestä pidetään huolta. Erityisesti ensimmäisinä päivinä ja viikkoina vauvat kaipaavat paljon läheisyyttä ja haluavat olla rinnalla tiheästi.

Imetys tarvitsee onnistuakseen harjoittelua sekä äidiltä että vauvalta. Imetysasioihin saat neuvoja synnytyssairaalasta ja omasta neuvolastasi.

Rintamaito on ihanteellista ravintoa pienelle vauvalle. Se riittää terveen ja normaalipainoisena syntyneen vauvan ravinnoksi puolen vuoden ikään asti. Tämän jälkeen imettämistä suositellaan jatkettavan vähintään yksivuotiaaksi muun ruokailun ohella.

Motoristen valmiuksien kehittyessä lasta kannustetaan harjaannuttamaan syömistaitojaan. Harjoitteluvaiheessa sosemaista ruokaa karkeutetaan hiljalleen. Lapsen omaa aktiivisuutta ruokailutilanteissa pyritään lisäämään aluksi sormiruokailun ja myöhemmin itsenäisen mukista juomisen sekä lusikan käytön harjoittelun avulla. Tavoitteena on, että yksivuotias syö yhdessä muun perheen kanssa pääosin samaa ruokaa yhteisinä ruoka-aikoina ruokapöydän ääressä. 

Kaikille lapsille suositellaan annettavaksi D-vitamiinilisää kahden viikon iästä alkaen päivittäin ympäri vuoden kansallisen suosituksen mukaisesti. Esimerkiksi laajojen allergioiden tai lapsen kasvisruokavalion vuoksi neuvolasta voidaan kirjoittaa lähete ravitsemussuunnittelijan vastaanotolle ravinnon tarkempaa arviointia varten. Erityisruokavaliota noudattavan ruokavalintoihin löydät lisätietoja Erimenu-palvelusta.

Lapsen uni

 Vastasyntynyt vauva nukkuu paljon, noin 20 tuntia vuorokaudessa. Yksilölliset erot voivat kuitenkin olla suuria sekä unen vuorokausittaisessa kokonaismäärässä että unijaksojen pituudessa. Alle puolivuotiaan vuorokausirytmi ja uni ovat vielä kypsymättömiä. Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana niihin on vaikea vaikuttaa. Tästä eteenpäin vanhempien on hyvä pyrkiä johdonmukaisesti auttamaan lasta vuorokausi- ja unirytmin löytämiseksi. Siinä parhaiten auttavat säännöllisinä toistuvat rutiinit ruokailu-, ulkoilu-, päiväuni- ja seurusteluhetkien vuorotteluina. Jokaiseen lapsen ikäkauteen liittyy tiettyjä tyypillisiä piirteitä, niin myös uniasioissa. 

On tavallista, että lapsella on pikkuvauva-ajan jälkeen jossain vaiheessa yöheräilyä tai vaikeuksia nukahtaa. Joskus unihäiriöt voivat kuitenkin pitkittyä ja silloin apu voi löytyä kotiunikoulusta. Mikäli kotiunikoulusta ei ole apua tai vanhempien väsymisen ja tukiverkostojen vähäisyyden vuoksi sen toteuttaminen ei ole mahdollista, voit saada apua Lahden ensi- ja turvakoti ry:n järjestämästä unirytmityksestä. Unirytmitykseen tarvitset lähetteen neuvolasta.

 

 

Terveydenhoitajat järjestävät avointa imetysvastaanottoahttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/lahden-neuvoloiden-terveydenhoitajat-järjestävät-avointa-imetysvastaanottoa-viikolla-42Terveydenhoitajat järjestävät avointa imetysvastaanottoa10.10.2016 12:00:00