Määräaikaistarkastukset ja rokotukset

Alle kouluikäiselle lapselle tehdään yhteensä vähintään 15 terveystarkastusta, ja niitä voidaan myös sopia yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Rokotusohjelman tavoitteena on suojata mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan, ja ne ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.
Lastenneuvolan määräaikaistarkastukset

​Laajoja terveystarkastuksia toteutetaan kolme, joissa terveydenhoitaja ja lääkäri sekä tarvittaessa muut lapsiperheen kanssa työskentelevät ammattihenkilöt arvioivat yhdessä perheen kanssa lapsen terveydentilan ja koko perheen hyvinvointia. Tarkastuksiin kutsutaan lapsen molemmat vanhemmat.

 Ensimmäinen neuvolatarkastus

  • Järjestään koti- tai vastaanottokäyntinä lapsen syntyessä ja kotiutuessa synnytyssairaalasta.
  • Ajankohdan sopimiseksi ota yhteyttä oman alueesi neuvolaan heti, kun päätös kotiutumisesta on tehty.

Ryhmäneuvolakäynti

  • Puolivuotiaiden lasten tarkastus, joita ohjaavat terveydenhoitajat.
  • Käynnillä keskustellaan lapsen ikäkauteen liittyvistä asioista yhdessä ryhmään osallistuvien kesken.
  • Lisäksi kaikki lapset mitataan ja punnitaan yksitellen, joten perheet tapaavat terveydenhoitajan lyhyesti myös kahden kesken.
  • Perheen kanssa sovitaan tarpeen mukaan puolivuotistarkastuksen järjestämisestä yksilövastaanottona, jos esimerkiksi lapsen kasvun tai kehityksen seurannassa on erityistä huomioitavaa.

Hammashuollon terveystarkastukset

  •  Suuhygienisti antaa 5–10 kuukauden ikäisten lasten vanhemmille neuvolassa ryhmämuotoista ohjausta lapsen ja lapsiperheen hampaiden hoidosta.
  • Ryhmäkäynnin yhteydessä tehdään ensimmäinen lapsen suun terveystarkastus.
  • 2- ja 5-vuotiat lapset saavat kutsun suun terveystarkastukseen hammashoitolaan.
  • Neuvolakäynnin yhteydessä tehdään arvio 3-vuotiaan lapsen suun terveydestä.