Raskausaika ja synnytys

Tarjoamme sinulle terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynnit, ensisynnyttäjille synnytystä edeltävä perhevalmennuksen sekä synnytyksen jälkeisen koti- tai vastaanottokäynnin.

​Ensisynnyttäjä käy neuvolassa vähintään yhdeksän kertaa ja uudelleen synnyttäjä vähintään kahdeksan kertaa. Käyntien määrässä on odottajan tarpeen mukaista yksilöllistä vaihtelua.

Lahdessa raskauden seurantakäynnit ovat 

  • terveydenhoitajalle raskausviikoilla 8,16, 24, 28, 32, 38 ja 40.
  • koko perheen laaja terveystarkastus viikolla 16. Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten terveydestä, elintavoista, parisuhteesta, työstä ja taloudesta.
  • raskauden ajan lääkärintarkastukset viikoilla 10 ja 36.

Synnytyksen jälkeen on koti- tai vastaanottokäynti. Synnytyksen jälkitarkastus tehdään noin 6–12 viikkoa synnytyksestä.

Kaikilla vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus osallistua Päijät-Hämeen keskussairaalassa toteutettaviin sikiöseulontoihin.

Perhevalmennus

Perhevalmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa ja tukea uudessa elämäntilanteessa oleville, ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille. Tavoitteena on vahvistaa vanhempien tietoutta sekä antaa tukea synnytykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa.

Neuvolan terveydenhoitaja informoi perhevalmennuksen sisällöstä ja käyntien ajankohdista keskiraskauden neuvolakäynnillä. Molempien vanhempien osallistuminen on toivottavaa. Myös synnyttäjän tukihenkilö on tervetullut perhevalmennukseen. Perhevalmennuksessa vanhemmat tapaavat muita samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia.

Lasta odottaville perheille järjestetään perhevalmennusta Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin tiloissa (osoitteessa Tarjantie 78) joka kuukausi, paitsi heinäkuussa. Perhevalmennukseen sisältyy myös Päijät-Hämeen keskusssairaalassa pidettävä synnytyksen infotilaisuus. Mukaan voi tulla myös oma tukihenkilö. Ilmoittautumista ei tarvita.

Tarkempia tietoja valmennusohjelmasta ja ajankohdista saat omalta terveydenhoitajaltasi.