Tukea lapsiperheille

Teemme yhteystyötä terveydenhuollon lisäksi muun muassa lapsiperheiden kotipalvelun, varhaiskasvatuksen, perheneuvolan, lastensuojelun, seurakuntien ja järjestöjen, vanhempien palvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa.
Äitiys- ja lastenneuvolan tuki neuvolan lapsiperheille

​Moniammatillisella yhteistyö on perheen hyvinvoinnin ja mahdollisen tuen tarpeen selvittämistä sekä järjestämistä yhdessä perheen ja perheen parissa toimivien eri tahojen kanssa. Neuvolasta voidaan tarpeen mukaan ohjata perhe, lapsi tai vanhempi toisen toimijan piiriin. Joskus voidaan nähdä parhaaksi järjestää moniammatillisen ryhmän tapaaminen, johon osallistuu yhdessä perheen kanssa eri toimijoita. Tarkoituksena on tällöin selkeyttää perheen, lapsen tai vanhemman tilannetta, saada selvyyttä mahdollisiin haasteisiin ja löytää paras mahdollinen tuki perheelle.

Neuvola ja päivähoito

  •  Voivat olla lapsen vanhempien luvalla yhteydessä toisiinsa, jos lapsen kasvusta tai kehityksestä on herännyt huolta. Yhteistyöllä järjestetään lapselle tarpeen mukaiset, oikeat ja riittävät tukitoimet yhdessä perheen kanssa.
  • Päivähoidon alkaessa päivähoidon henkilökunta pyytää vanhemmilta kirjallisen suostumuksen neuvolayhteistyötä varten.
  • Päivähoidossa olevan lapsen lastentarhanopettaja laatii kirjallisen kuvauksen lapsen arjesta nelivuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen. Muistathan kertoa lapsesi tulevasta neuvola-ajasta päivähoitopaikassa.
  • Päivähoidon palautteen avulla neuvolassa saadaan kuva päivähoidon näkökulmasta lapsen kehitykseen.

Terapia ja kuntoutus

Motoriseen kehitykseen liittyvissä asioissa lapsi voidaan neuvolasta ohjata tarvittaessa fysioterapeutin tai toimintaterapeutin arvioon. Laajoissa kehityksellisissä haasteissa lapsen asioita voidaan tarvittaessa käsitellä lasten kuntoutustyöryhmässä.