Palvelun laatu ja asiakkaan oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaalla on potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla oikeus hyvään ja asianmukaiseen hoitoon käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Asiakkaalla on oikeus:​ 

  • Hyvään hoitoon. Hoito ei saa loukata ihmisarvoa, vakaumusta eikä yksityisyyttä.
  • Asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
  • Hyvään kohteluun. Potilaan äidinkieli, henkilökohtaiset tarpeet ja kulttuuri on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan.
  • Tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan. Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
  • Saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
  • Tutustua potilasasiakirjoihin ja oikaista väärät tiedot.
  • Sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
  • Tulla kuulluksi alaikäisenäkin.

Potilasasiamies avustaa terveydenhuollon asiakasta tarvittaessa.​