Fysioterapiamaksut

Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia maksaa 11,50 € käynniltä.

Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten lääkinnällisestä kuntoutuksesta peritään 11,50 €  hoitokerralta. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.