Hoitoon pääsy

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.
​Hoitotakuu
Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolain 51 pykälässä määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai tutkimukseen. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Yhteys terveydenhuoltoon arkisin välittömästi virka-aikana

Terveydenhuoltoon on saatava välitön yhteys arkisin virka-aikana. Yhteys tapahtuu puhelimitse Terveysneuvoon p. 03 4108 9420 (lähiklinikkojen asiakkaat) tai p. 03 4108 9425 (pääterveysaseman asiakkaat)​, jossa on takaisinsoiton mahdollisuus, tai asioimalla terveysasemalla henkilökohtaisesti.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä 

Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveysasemalla käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana esimerkiksi puhelimessa.

Kiireetön hoito viimeistään kolmen kuukauden kuluessa

Hoitoon on terveysasemalla päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella, mikäli potilaan terveydentila ei vaarannu. 
  • Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
  • Ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta tehdään päätös, joka toteutetaan viivytyksettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.
  • Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti.
  • ​​Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.