Kotihoidon maksut

Kotihoidon palvelumaksu perustuu asiakkaan tuloihin ja hoitoaikaan.

Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansiot, pääomatulot ja veroista vapaat tulot.

Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoitoja, tutkimuskuluja eikä rintamalisää.