Asiakasmaksujen maksukatto

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista on säädetty asiakasmaksukatto, joka on 691 euroa vuonna 2017.

Kun hoitokustannuksia on kertynyt tämän verran, ei terveyskeskuksessa käynnistä peritä enää maksuja kalenterivuoden aikana.​

Poikkeuksen tekee lyhytaikainen laitoshoito, josta potilas ei saa maksuvapautusta täysin, vaan hoitopäivämaksu alenee 49,50 eurosta 22,80 euroon. Tätä alennettua 22,80 euron ylläpitomaksua ei lasketa mukaan maksukaton piiriin kuuluviin asiakasmaksumenoihin.

Maksukattoa kerryttävät maksut

Asiakasmaksukattoon sisältyvät seuraavat julkisen terveydenhuollon palveluista perittävät maksut:

 • vuosimaksu terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
 • käyntimaksu terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
 • vuosimaksu sairaanhoitajan vastaanotolla
 • päivystysmaksu
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • poliklinikkakäynti sairaalassa
 • päiväkirurginen toimenpide
 • sarjassa annettu hoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • yö- ja päivähoito sairaalassa
 • kuntoutus (eräin edellytyksin)

Maksukaton piiriin eivät kuulu

 • todistusmaksut
 • kotona annettava palvelu (muun muassa kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito)
 • vaikeavammaisten asumispalvelut ja kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät
 • maksut
 • hammashuolto
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
 • sairaankuljetus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • muualla kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut
 • käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko
 • perintäkulut

Miten maksuvapautusta haetaan?

Kun maksukattoon kuuluvia, hoitoajan mukaisessa järjestyksessä maksettuja laskuja on yhteensä 691 euroa, voidaan asiakkaalle myöntää vapaakortti anomuksesta. Vapaakortin saaminen edellyttää, että asiakkaalla on tallella maksukuitit (kuitti, tiliote, leima laskussa). Lisäksi vapaakortti voidaan kirjoittaa vain asiakkaalle, joka esittää kaikki korttiin oikeuttavat alkuperäiset tositteet. Jälkikäteen toimitetut tositteet aiheuttavat uuden laskennan ja muutoksen vapaakortin voimassaoloaikaan.

Jos perheessä on alaikäisiä lapsia, otetaan heidän asiakasmaksunsa huomioon toisen huoltajan maksukaton kertymään.

Vapaakortin myöntää pääsääntöisesti se laitos, jossa maksukatto täyttyy (tositteet esitettävä). Lahden sosiaali- ja terveystoimessa vapaakortit myönnetään taloustiimissä, jonka käyntiosoite on Aleksanterinkatu 24 B, 3 kerros.

Jos palvelujen käyttäjä on kalenterivuoden aikana maksanut maksukaton piiriin kuuluvia maksuja yli 691 euroa, hän voi vaatia liikaa maksamansa osuuden palauttamista viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Myönnetty vapaakortti on esitettävä aina ilmoittautuessa. Vain kortin esittämällä on mahdollista saada maksuttomia käyntejä tai vuodeosastohoitoa 22,80 euron ylläpitomaksulla. Ellei korttia ole mukana, laskutetaan normaalisti.
 Vapaakortti on voimassa vuoden loppuun saakka.