Potilaan oikeudet

Potilastietojen käsittely Lahden terveydenhuollon toimipisteissä
​Lahden kaupungin lähiklinikoilla, kaupunginsairaalassa ja muissa terveydenhuollon toimipisteissä kerätään potilaiden henkilötietoja potilasrekisteriin. Potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen, hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.  

 
Potilasrekisteri koostuu paperiasiakirjamuodossa olevista potilaskertomuksista, sähköisessä muodossa olevista potilastietojärjestelmistä ja röntgenkuvista. Tarkempia tietoja rekisteristä ja sinne tallennettavista henkilötiedoista voit saada pyytämällä nähtäväksesi rekisteriselosteen. 

 
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman potilaan suostumusta. Tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa tietoja voidaan luovuttaa myös ilman potilaan suostumusta. Sinulla on oikeus saada tarkastaa itseäsi koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestäsi virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Pyynnön voit esittää asiaanne hoitavalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

 
Rekisteriseloste sekä tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa terveysasemien vastaanotoilta, muista terveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja kotihoidon toimipisteistä sekä kaupunginsairaalasta (Henkilötietolaki 24 §).​​