Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas- ja asiakasturvallisuus on keskeinen osa hoidon ja palvelun laatua.

​Potilas- ja asiakasturvallisuus

  • on osa hyvää hoitoa
  • sisältää tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden
  • tarkoittaa sitä, että hoidosta ei aiheudu potilaalle estettävissä olevaa haittaa.

Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan ja asiakkaan hoidon ja palvelun turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Mikäli huomaat puutteita potilasturvallisuudessa, voit tehdä ilmoituksen hoidossa tapahtuneesta vaaratapahtumasta HaiPro-järjestelmän kautta. Lomakkeen löydät kohdasta Asioi verkossa.

Varsinaiseen hoitoon ja palveluihin liittyvissä epäselvyyksissä ja ongelmissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä asianomaiseen yksikköön ja sen henkilökuntaan.

Potilasasiamieheen voit ottaa yhteyttä muistutuksen, kantelun, potilasvahinko- tai lääkevahinkoilmoitusten tekoon liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot