Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista sekä toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Häneen voit ottaa yhteyttä muistutuksen, kantelun, potilasvahinko- tai lääkevahinkoilmoitusten tekoon liittyvissä asioissa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko.

Potilasasiamiehen vastuualueeseen kuuluvat Lahden sosiaali- ja terveystoimialan terveydenhuoltoon kuuluvat asiat. Sosiaalihuollon asiakkaita neuvoo ja avustaa sosiaaliasiamies.

Mikäli potilaan hoitoon tai kohteluun liittyy epäselvyyksiä, kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä potilasta hoitaneen tai tutkineen toimintayksikön henkilökuntaan. Suullisen tai kirjallisen muistutuksen hoidosta tai kohtelusta voit tehdä kyseisen toimintayksikön esimiehelle. Lomakkeet löydät kohdasta Asioi verkossa.

Henkilökohtainen vastaanottoaika tulee sopia etukäteen potilasasiamiehen kanssa.​