Sairaala- ja laitoshoidon maksut

Lyhytaikainen laitoshoito maksaa 49,50 € hoitopäivältä.

Maksukaton täytyttyä, lyhytaikainen laitoshoito maksaa 22,80 € hoitopäivältä.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan kuukausittaisista nettotuloista silloin kun pitkäaikaisessa laitoshoidossa on molemmat puolisot, yksinäinen ihminen tai puoliso, jolla on toista pienemmät tulot.

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa on puoliso, jolla on toista suuremmat tulot, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.

Potilaan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin jäätävä kuukausittain vähintään 107 € (=pitkäaikaisen laitoshoidon käyttövara). Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksua ei peritä yli viiden päivän poissaolosta, mutta se peritään viideltä ensimmäiseltä päivältä. Laitoshoidon keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Milloin on kyse pitkäaikaisesta laitoshoidosta?

Henkilö, jonka hoidon on arvioitu laitokseen otettaessa kestävän enintään kolme kuukautta, katsotaan olevan pitkäaikaisessa laitoshoidossa, jos hoito on jatkunut kolme kuukautta ja jos hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että laitoshoitoa on yhä jatkettava.