Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,50 € hoitokerralta.

Sarjassa annettavaa hoitoa ovat  esimerkiksi lääkinnällinen kuntoutus, haavahoito- tai muu hoito, kuten antibioottitiputukset. 

Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.