Sosiaaliasiamies

Jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa, voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.

​Sosiaaliasiamiehen tehtävä on lakisääteistä ja se perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista eli asiakaslakiin. Sosiaaliasiamies on puolueeton. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamies 

  • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa muistutuksen teossa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Tapaamiset sosiaaliasiamiehen kanssa voit aina sopia myös ajanvarauksella omaan kuntaan.

 

 

Sosiaaliasiamiehen päivystysaika muuttuu 1.6.2016 alkaenhttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/sosiaaliasiamiehen-paivystysaika-muuttuu-1-6-2016-alkaenSosiaaliasiamiehen päivystysaika muuttuu 1.6.2016 alkaen30.5.2016 7:10:00