Terveyskeskusmaksut 1.1.2017

Terveyskeskusmaksut perustuvat lakiin ja asetuksiin.
Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu on 41,70 €.

Mikäli et halua maksaa lääkärin vuosimaksua, voit valita 20,90 € käyntimaksun, joka maksetaan käyntikertojen lukumäärästä riippumatta.  Jos haluat maksaa vain käyntimaksun, sinun tulee ilmoittaa siitä palveluneuvontaan vastaanottokäyntisi yhteydessä.

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,70 €

Mikäli ei halua maksaa sairaanhoitajan vuosimaksua voi valita 20,90 €/käynti käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Jos haluat maksaa vain käyntimaksun, sinun tulee ilmoittaa siitä palveluneuvontaan vastaanottokäyntisi yhteydessä.

Sarjassa tapahtuva hoito 11,50 €/käynti, esim. antibioottitiputukset, tehdään sarjahoitokäynteinä enintään 45 kerralta kalenterivuodessa.

Lääkärintodistus, tavallinen 51,40 €.
Lääkärintodistus, ajo-oikeutta varten 61,80 €.

B-lausunto erityiskorvattavista lääkkeistä​ on perusterveydenhuollossa asiakkaalle maksuton. 

Pääsääntö on, että terveydenhuolto on maksutonta ja asiakasmaksulaissa luetellaan ne toimenpiteet, joista maksun voi periä. Tällä hetkellä maksuttomia ovat mm. laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaalle, eikä maksua peritä sotaveteraaneilta (veteraanitunnus).

Akuutti24:n käyntimaksut löytyvät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Akuutti24:n sivulta.